Dividend nekumulativní

dividendy z prioritních akcií, které nejsou akumulovány a nejsou vydány majiteli akcií podle rozhodnutí vedení akciové společnosti.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.