Dluh z dividend

dividendy na kumulativní prioritní akcie, které nebyly deklarovány k aktuálnímu datu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.