Likvidace dividend

A. Dividenda, vykázaná v likvidaci akciové společnosti a rozdělená mezi akcionáře.
B. Dividenda převyšující akumulované prostředky na účtu nerozděleného zisku k datu oznámení o dividendách.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.