Dividend v typu sdílení

dodatečné bezplatné akcie namísto dividend.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.