Závěrečná dividenda

vyplacena dividenda za konečné výsledky za rok.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.