Dividend Kumulativní

dividenda nebyla splacena včas a měla by být rozdělena na následující platby.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.