Dividend Contributory

ukazatel poměrného rozdělení podílu obecného průměru mezi nákladu, lodí a nákladu jako procento jejich hodnoty.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.