Dividend Capital Capitalized

A. Dividenda určená ke zvýšení fixního kapitálu.
B. Cena akcií odpovídající objemu peněžního kapitálu, který při půjčce dává příjem rovný dividendy získané z akcií.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.