Dividend Bonus

další dividenda má být vyplacena v pravidelných intervalech.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.