Rizika diverzifikace

A. Podnikatelská činnost podléhající několika druhům rizik.
B. Zaměstnání z pojistných rizik.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.