Diverzifikace likvidity

Diverzifikace kapitálových investic podle splatnosti k zajištění likvidity.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.