Diverzifikace investic do cenných papírů

Eng. diverzifikace vkladů
proces efektivního řízení portfolia cenných papírů při investování prostředků do různých cenných papírů. Předpokládá se, že investice do jednotlivých typů cenných papírů by neměla činit více než 10% celkové hodnoty portfolia. D. c. je rozdělen podle typů cenných papírů, oblastí činnosti AO, regionů a zemí, splatnosti (u dluhopisů).

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.