Exportní diverzifikace

. diverzifikace vývozu
Rozšíření rozsahu vývozu zboží a služeb o zvýšení exportní výkonnosti. Nejlepších výsledků dosáhne zvýšení podílu strojů, zařízení, hotových výrobků nebo polotovarů při vývozu se současným snížením podílu surovin.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.