Diversification Lateral

uvedení společnosti do nové oblasti činnosti, které nesouvisí s existující výrobou, technologiemi, prodejními kanály.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.