Horizontální Diverzifikace

rozšíření stávající škály produktů, aby přilákali zákazníky.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.