Koncentrická diverzifikace

rozšíření sortimentu o uvolnění nových výrobků a doplnění stávajícího sortimentu o nové výrobky.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.