Diverzifikace

(diverzifikace) 1. Rozšíření oblasti výroby nebo obchodu výrobce nebo obchodníka tím, že do něj zahrne nové výrobky. Diverzifikace může nastat akvizicí firem, které již působí na těch trzích, kde má společnost v úmyslu proniknout, nebo rozšířením svých vlastních kapacit. Diverzifikace se často provádí, je-li nutné snížit závislost na jednom trhu, jehož kapacita klesá (např. Trh s tabákem), vyrovnat sezónní výkyvy na trhu (například na trhu zmrzliny) nebo poskytnout prostor pro růst společnosti. 2. Zahrnutí cenných papírů široké škály společností do investičního portfolia, aby se předešlo vážným ztrátám v případě recese, která pokrývala pouze jedno ze sektorů ekonomiky.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.