Závěr

schopnost občana nést občanskou odpovědnost za škodu způsobenou jeho protiprávními činy. V řadě zemí se AD považuje za součást koncepce právní způsobilosti.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.