AKCIE "zředěný"

částečně uhrazené akcie, ale zaznamenané jako zaplacené za plné náklady. A. r. jsou placeny nebo poskytovány jako prémie.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.