Nouzové plochy

územně-správní jednotky nebo odděleným prostorem na straně kde právní režim dočasné veřejné správy, které jsou definovány podle federálních zákonů Ruské federace, normativních dekretů prezidenta, nebo podle zákonů a dalších normativních právních aktů subjektů Ruské federace v tselya veřejná bezpečnost v situacích způsobených mimořádnými událostmi nebo nepokoji

Business Glosář. Akademik. ru. 2001.