Distributor General

Distributor, který organizuje prodej určitého produktu společnosti přímo nebo prostřednictvím vlastní sítě agentů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.