Distributor

(distributor) nezávislý mediátor nebo jeden z řetězce zprostředkovatelů ( cm distribuční kanál, distribuční kanál (distribuční kanál), který se specializuje na uvedení zboží nebo služeb nabízených ze strany výrobců.

Obchod: Vysvětlující slovník - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir." Graham Be . S Barry Brayndli, S. Williams, atd Celkově Edition: d e n Osadchaya IM 1998.

-