Služby distributorů

- zprostředkovatelské marketingové služby pro prodejce a kupce;
- instalace a nastavení zařízení;
- služby pro školení uživatelů zařízení.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.