Distribuční logistika

Cílem je zajistit, aby zásobovací logistiku dodání zboží na správném místě ve správný čas za cenu. Koncept distribuční logistiky úzce souvisí s konceptem distribučního kanálu - souboru různých organizací, které provádějí dodávky zboží spotřebiteli

Slovník obchodních podmínek. Akademik. ru. 2001.