DISTRIBUČNÍ LICENCE

Zvláštní povolení, které uděluje osobám ve stanoveném pořádku právo nakládat s předměty

Slovník obchodních podmínek. Akademik. ru. 2001.