Náklady na distribuci

Viz. Obchodní náklady na oběhu

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.