RASPREDELeNNAYa SYSTEM

Systém, pro které umístění vztahy prvků (nebo skupin prvků) hrají významnou roli, pokud jde o fungování systému, a v důsledku toho, co se týče analýzy a syntézy systémů

Business Glosář. Akademik. ru. 2001.