Zkreslení

nesoulad mezi rychlostí změn souvisejících ekonomických parametrů, jejichž vývoj musí nastat podle určitého zákona.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.