Dist

informace o prodeji akcií, které jsou uvedeny na výsledkové tabulce, která předává kotace cenných papírů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.