"Zrušení" KAPITÁL

k nárůstu počtu kmenových akcií, aniž by zvýšení nákladů na majetku společnosti.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.