"Zrušení"

snížení majetkové účasti akcionářů na rozdělení čistého zisku v důsledku zvýšení základního kapitálu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.