Dissimulace

úmyslné utajení nemoci, které existuje s pojištěným při uzavírání smluv o osobním zdravotním pojištění. AD je detekována diagnostickými metodami, stejně jako informace z anamnézy a dalších lékařských záznamů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.