Diskvalifikace

A. Ztráta kvalifikace.
B. Rozhodnutí příslušné osoby nebo subjektu o neschopnosti zaměstnance vykonávat určitou funkci nebo vykonávat určitou práci.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.