Disproporce

nerovnost, nerovnováha ve vývoji směrů, odvětví hospodářství, výrobní etapy, v důsledku toho dochází k narušení procesu reprodukce.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.