Nerovnováhy v ekonomice

- nerovnováha v rozvoji jednotlivých odvětví, propojených fázích výroby, vytváří narušení reprodukčního procesu. Existují částečné disproporce, které jsou místní a krátkodobé, a obecné disproporce související s šokem celé ekonomiky.

Slovník o