Dispozitivní LAW

The právního státu, které poskytují právnické osoby možnost se rozhodnout pro sebe otázku rozsahu a povahy jejich práv a povinností

Business Glosář. Akademik. ru. 2001.