Pozitivní norma

Viz. Norma je volitelná

slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.