Disposition

právní zákon, usnesení, usnesení, obsahující zákaz, omezení.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.