Likvidace základních finančních prostředků

Ing. zrušení kapitálových fondů
likvidace, prodej, převod, jakož i úmrtí z prvků prvků dlouhodobého majetku.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.