Nemožnost

Právní právo účastníků smlouvy nebo právního postupu jednat samostatně.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.