Dispečer

od lat. zásobense - alokace, distribuce
A. Osoba, která má úkol, objednávku od firmy, společnost, která se zabývá jejími záležitostmi, disponuje majetkem.
B. Fyzická nebo právnická osoba, která má volné hotovost na účtech u korespondentů banky.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.