Výměna soukromých investic

Ing. růst
snížení investic v důsledku hospodářské politiky státu, který způsobil růst úrokové sazby.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.