Zdvihový objem

množství vody odsunut plavidlem měřená v objemových nebo hmotnostních jednotkách . V. plavidla se měří ve dvou stavech: prázdná nádoba a nádoba s plným zatížením, včetně hmotnosti paliv, maziv, potravin, pitné vody a užitkové vody, a posádka s jejich zavazadly.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.