DISPERSION

množství charakterizující míru rozptylu hodnot kvantitativní hodnoty statistických odběru vzorků (náhodné hodnoty), pokud jde o průměrné hodnoty pro tento vzorek

Obchodní Glosář. Akademik. ru. 2001.