Odeslání

A. Výpočet ztrát z obecného průměru plavidla. B. Rozdělení ztrát, nákladů mezi účastníky organizace dopravy: vlastníci lodi a nákladu, nájemce. Dispasha je tvořena lékárníkem, adjester.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.