Dezorganizace

úmyslné, záměrné zničení řádu, porušení kázně, kolaps stavby.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.