Pokles investic

(Pokles investic) Propad investic v ekonomice, většinou v důsledku hospodářské krize, během kterého byly investice neučinila, dostatečném pro kompenzaci opotřebované-out investičního majetku (kapitálové zboží).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.