Odškodnění

Ing. deintermediation
A. Odmítnutí bance ze zprostředkovatelských operací na trhu úvěrových kapitálů s přechodem na emise vlastních cenných papírů.
B. Odběr vkladatelů z jejich bank z bank a převod prostředků na neorganizovaný úvěrový trh. B. Odebrání úvěru pro národní úvěrový a finanční systém.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.