Holandská nemoc

deindustrializace ekonomiky v souvislosti se vznikem nových zdrojů přírodních zdrojů. Jméno je spojeno s Holandskem, kde se začal takový proces po objevení plynových polí v Severním moři.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.