Nemoci

narušení normálního fungování organismu, způsobené funkčními nebo morfologických změn. B. vzniká vlivem škodlivých faktorů životního prostředí (fyzikálních, chemických, biologických, sociálních) nebo genetických vad na tělo. V pojištění B. je definována jako riziková okolnost nebo pojistná událost. Náklady na léčbu B. jsou hrazeny v systému zdravotního pojištění.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.